VERSOOMO OY

Versoomo on perustettu puhtaasta intohimosta auttaa yrityksiä luomaan hyvinvoinnin kautta edellytykset työntekijöiden ja tiimien huippusuorituksille ja sitä kautta paremmalle henkilöstötuottavuudelle. 

Mielenterveysperusteisten sairaspoissaolojen määrä on suorastaan räjähtänyt ja ohittanut työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen perusteena jopa tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Sitä, miten paljon pahoinvointi vaikuttaa motivaatioon ja sitä kautta päivittäiseen työpanokseen ei pysty täysin osoittamaan, mutta kokemuksesta tiedämme sillä olevan todella suuri merkitys.  Pahoinvointi voi johtua monesta asiasta, niin työhön liittyvästä, kun työn ulkopuolisista asioista. Ihminen on kuitenkin kokonaisuus ja kaikki vaikuttaa kaikkeen, joten näemme tämän asian nimenomaan työantajan näkökulmasta mahdollisuutena vaikuttaa ihmisten sitoutumiseen, jaksamiseen, tehokkuuteen ja lopulta tuottavuuteen. 

Puhumme henkilöstötuottavuuden näkökulmasta henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista organisaatioille, johtoryhmille ja tiimeille. Olemme HR-osastojen tukena ihan käytännön tekemisessä inhouse-hr periaattella. Testaamme työntekijöiden energiatasoja energiaindeksin kautta ja valmennamme heitä parempaan ja tuottavampaan työelämään ja laadukkaaseen täyden potentiaalin vapaa-aikaan. Versoomo tekee myös valikoidusti ja projektiluotoisesti asiakkailleen laadukasta myyntityötä, kehitystyötä ja konseptointia. Uskomme uusiin mahdollisuuksiin ja jatkuvaan kasvuun, kunhan olemme rohkeita, luomme optimaaliset kasvuolosuhteet ja ylläpidämme niitä. 

Tuuli-Kaisa Eskola 

Myynti- ja HR-työt ovat kaksi kirkkainta tähteä työurallani. Laskin, että olen haastatellut urallani noin 2674 työnhakijaa, kokenut vähintään yhtä monta asiakaskohtaamista, erilaisia työsopimuksia olen solminut satoja ja valitettavasti toimialani luonteeseen kuuluen päättänyt myös satoja työsuhteita. Esihenkilönä olen toiminut kymmenille asiantuntijoille useassa eri toimipisteessä sekä valtakunnallisesti, että paikallisesti. Olen päässyt työskentelemään tiimeissä ja johtoryhmissä erikokoisissa yrityksissä. Olen oppinut kantapään kautta sen, että yrityksen menestykseen ei riitä yksittäiset huippusuoritukset, vaan se, että jokainen työntekijä pääsee tekemään töitä omalla parhaalla tasollaan ja hyvässä yhteistyössä muun tiimin kanssa.

Olen vahvasti kaupallinen ja liiketoimintalähtöinen. Myyntityöstä aloin ymmärtää jo teini-iässä, kun pääsin ensimmäiseen puhtaasti provisiopalkkaiseen myyntityöhön. Siihen aikaan saimme puhelinluettelon, listan nimiä matkapuhelinnumeroineen ja päättää itse mitä lehteä myymme. Aika nopeasti ymmärsin, että soittaessani matkapuhelinliittymiin ja miehille tarjoten pelkästään tekniikanmaailman kahden vuoden määräaikaista sopimusta sain pienimmällä vaivalla parhaan korvauksen. Opin itsestäni silloin, että myyntityötä kannattaa pyrkiä tekemään silloin, kun siihen on paras flow ja muu aika kannattaa tehdä jotain muuta, mikä tukee sitä flow tilan saavuttamista mahdollisimman usein ja pitkään. 

Luonteeltani olen ehdottomasti toiminnan ja käytännön ihminen, lisäksi aina ollut rohkea tarttumaan tilaisuuksiin ja yksi iso päätös oli lähteä 29-vuotiaana osakkaaksi yritykseen, jossa olin työskennellyt jo muutaman vuoden. Yrityksen tarina päättyi lopulta onnistuneeseen yrityskauppaan. Matka ei ollut mitenkään suora tai helppo, mutta tarjosi kaikessa raadollisuudessaan hyvän pohjan yrittäjyyteen. Toinen tärkeä etappi elämässäni on ollut Fitness -malli kilpailujen finaali ja oikeastaan sitä edeltävien vuosien kurinalainen harjoittelu sekä ruokavalio. Luonteeltani en ole kovin pitkäjänteinen, mutta tämä matka opetti pitkäjänteisyyden ja sinnikkyyden merkityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kolmas tärkeä päätös elämässäni on ollut, kun päätimme puolisoni kanssa muuttaa vuoden ikäisen lapsen kanssa Singaporeen, josta kahden vuoden jälkeen muutimme kahden lapsen kanssa takaisin Suomeen. Oli erittäin avartavaa integroitua perheenä toiseen kulttuuriin, synnyttää vieraassa maassa ja elää ihan tavallista arkea täysin ilman turvaverkkoja. Noiden vuosien aikana opin kyseenalaistamaan aiemmin itsestään selviltä tuntuvia asioita, opin pyytämään apua ja ottamaan sitä vastaan sekä arvostamaan ihan aidosti erilaisuutta (erilaisia tapoja, toimintamalleja, uskomuksia ja valintoja).

Koulutus ja sertifikaatit:

  • Työ- ja organisaatiopsykologian opinnot (Itä-Suomen Yliopisto 2022-2023)
  • Mind Coach® sertified Trainer -stressinhallintavalmentaja (Suomen Mentoritiimi, 2023)
  • SLH työpersoonallisuusarviointien ja kykytestien konsultti (2011)
  • Liiketalouden Tradenomi (Tampereen Ammattikorkeakoulu 2008)
  • Personal Trainer (Varalan Urheiluopisto 5/2023 – jatkuu)
  • Minulla on aito halu ja kokemuksen kautta saavutetut kyvyt auttaa yrityksiä henkilöstöön liittyvissä haasteissa - oli kyse sitten stressinhallinnasta, vuorovaikutuksesta, johtamiskäytänteistä, motivoinnista, organisaation rakenteesta, sopeutumisesta muutokseen tai töiden uudelleen organisoinnista.