VERSOOMO OY

Minulle tarjottiin muutama vuosi sitten yksikönjohtajan roolia yritykseen. Sain rehellisen kuvauksen yrityksen tilanteesta, suurimmiksi haasteiksi kerrottiin työntekijöiden jatkuva vaihtuvuus ja huono työilmapiiri sekä talouslukujen paikallaan pysyminen. Yritys teki ihan hyvää tulosta, mutta omistajien toivomaa ja tavoittelemaa kasvua ei ollut tapahtunut.

Päätin tarttua haasteeseen ja otin paikan vastaan. Pian aloituksen jälkeen minulle alkoi selvitä syyt työntekijöiden vaihtuvuuteen ja heikkoon ilmapiiriin. En ihmetellyt myöskään kasvuun liittyviä haasteita, sillä työntekijöiden potentiaalista oli käytössä murto-osa. Muutama työntekijä teki kaikki työt ja muut kipuilivat luottamuspulan, arvostuksen puutteen, osaamisen puutteen tai muun asian takia. Työaikaa käytettiin hurjasti johdon arvosteluun, silmien pyörittelyyn ja selän takana puhumiseen. Keskusteluyhteys johdon ja työntekijöiden välillä oli olematonta ja sekin vähä hyvin vaivaantunutta.

"Olet kova mimmi, jos olet täällä vielä puolen vuoden päästä. Moni on käynyt kääntymässä." eräs työntekijä sanoi minulle ensimmäisellä työviikollani kahdenkeskisessä keskustelussamme.

Asioita lähdettiin korjaamaan pala kerrallaan, minun etuni oli luontainen uteliaisuuteni, aito arvostus kaikkea työtä kohtaan ja luja tahto onnistua tehtävässäni. Ymmärsin heti, ettei kasvua tehdä vajailla henkilöresursseilla, lisää ihmisiä emme voineet lukujen valossa palkata, joten meidän piti alkaa tehdä asioita fiksummin ja niin, että jokaisella työntekijällä on tahto, kyvyt ja tuki työskennellä täydellä potentiaalillaan.

Rakensimme pala palalta luottamuksellisen ilmapiirin, jossa jokainen halusi aidosti auttaa muita ja saavuttaa omat sekä tiimin yhteiset tavoitteet. Onnistuimme kasvutavoitteessamme ja yksikköni luvut muuttuivat kolmessa vuodessa 5milj. eurosta 13milj. euroon. Kasvu tehtiin kannattavasti ja lähes samalla määrällä työntekijöitä.

Tämä tarina päättyi onnistuneeseen yrityskauppaan. Minun sisälleni jäi kytemään palo auttaa muitakin yrityksiä samankaltaisessa tai muuten haastavassa tilanteessa. Syntyi Versoomo Oy.

Tuuli-Kaisa Eskola 

Myynti- ja HR-työt ovat kaksi kirkkainta tähteä työurallani. Laskin, että olen haastatellut urallani noin 2674 työnhakijaa, kokenut vähintään yhtä monta asiakaskohtaamista, erilaisia työsopimuksia olen solminut satoja ja valitettavasti toimialani luonteeseen kuuluen päättänyt myös satoja työsuhteita. 

Esihenkilönä olen toiminut kymmenille asiantuntijoille useassa eri toimipisteessä sekä valtakunnallisesti, että paikallisesti. Olen päässyt työskentelemään tiimeissä ja johtoryhmissä erikokoisissa yrityksissä. Olen oppinut kantapään kautta sen, että yrityksen menestykseen ei riitä yksittäiset huippusuoritukset, vaan se, että jokainen työntekijä pääsee tekemään töitä omalla parhaalla tasollaan ja hyvässä yhteistyössä muun tiimin kanssa.

Olen vahvasti kaupallinen ja liiketoimintalähtöinen. Myyntityöstä aloin ymmärtää jo teini-iässä, kun pääsin ensimmäiseen puhtaasti provisiopalkkaiseen myyntityöhön. Siihen aikaan saimme puhelinluettelon, listan nimiä matkapuhelinnumeroineen ja päättää itse mitä lehteä myymme. Aika nopeasti ymmärsin, että soittaessani matkapuhelinliittymiin ja miehille tarjoten pelkästään tekniikanmaailman kahden vuoden määräaikaista sopimusta sain pienimmällä vaivalla parhaan korvauksen. Opin itsestäni silloin, että myyntityötä kannattaa pyrkiä tekemään silloin, kun siihen on paras flow ja muu aika kannattaa tehdä jotain muuta, mikä tukee sitä flow tilan saavuttamista mahdollisimman usein ja pitkään. 

Olen parhaimmillani:

  • erilaisissa henkilöstöön liittyvissä haasteissa ja kehityshankkeissa
  • vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa 
  • fyysisen suorituskyvyn kehittämisessä ja ylläpitämisessä
  • henkisen resilienssin kasvattamisessa ja hyödyntämisessä

Koulutus ja sertifikaatit:

  • Personal Trainer Varalan Urheiluopisto (40op) 4/2024
  • Työ- ja organisaatiopsykologian opinnot (Itä-Suomen Yliopisto 2022-2023)
  • Mind Coach® sertified Trainer -stressinhallintavalmentaja (Suomen Mentoritiimi, 2023)
  • SLH työpersoonallisuusarviointien ja kykytestien konsultti (2011)
  • Liiketalouden Tradenomi (Tampereen Ammattikorkeakoulu 2008)
Minulla on aito halu ja kokemuksen kautta saavutetut kyvyt auttaa yrityksiä henkilöstöön liittyvissä haasteissa - oli kyse sitten stressinhallinnasta, vuorovaikutuksesta, johtamiskäytänteistä, motivoinnista, organisaation rakenteesta, sopeutumisesta muutokseen tai töiden uudelleen organisoinnista.