ENNALTAEHKÄISEVÄT TYÖHYVINVOINNIN VALMENNUKSET


 Hyvinvoiva työntekijä on monella tavalla tuottavampi. Hyvä fyysinen kunto ja vahva henkinen resilienssi auttavat selviämään haastavimmistakin tilanteista kunnialla. Usein hyvinvoiva työntekijä myös sairastaa vähemmän.

 

TYÖYHTEISÖJEN VALMENNUS

Valmennamme työyhteisöjä konkreettisten ja tieteellisesti tutkittujen menetelmien ja työkalujen avulla. Alkukartoituksen perusteella valitsemme teemat ja painotukset sekä määrittelemme selkeät mitattavissa olevat tavoitteet. 

Valmennus voi sisältää esimerkiksi

  • Fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin testejä
  • Luentoja ja työpajoja
  • Inspiroivia esityksiä 
  • Henkilökohtaista- ja ryhmävalmennusta

Tavoitteenne voi olla esimerkiksi

  • Sairaslomapoissaolojen vähentäminen
  • Henkilöstötuottavuuden parantaminen
  • Työntekijöiden sitouttaminen ja työurien pidentäminen
  • Työilmapiirin ja vuorovaikutuksen parantaminen

Käytössänne on Personal Trainer sekä sertifioitu stressinhallintavalmentaja

Huolehditaan yhdessä teidän työntekijöistänne ja yrityksestänne! Ota yhteyttä, mietitään teille paras palvelukokonaisuus!

RYHMÄVALMENNUS

Versoomon ryhmävalmennus/ koulutus sisältää teoriaa sekä käytännön tekemistä kohti konkretiaa. Usein ulkopuolinen valmentaja osaa avata lukkoja tai huomioida asioita, joita ei ole helppo sisältäpäin huomata. Jo 1-2 tunnin yhteisellä valmennuksella on todettu olevan vaikutuksia työyhteisön asioiden kehittämiseen, edistämiseen tai korjaamiseen. Teen myös kolmen valmennuksen sarjoja, joissa voidaan ottaa syvällisemmin tai useampia aiheita. 

Valmennuksen aiheen voit valita esimerkiksi seuraavista:

Vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot

Hyvän tunneilmaston saavuttamiseksi työpaikalla on tärkeää, että jokaista työyhteisön jäsentä kunnioitetaan, ymmärretään ja arvostetaan. Vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot ovat jokaisen työyhteisön jäsenen vastuulla, ja jokainen pystyy omalta osaltaan vaikuttamaan hyvän tunneilmaston savuttamiseen. Valmennuksessa opimme työyhteisötaidoista ja luomme teidän yrityksellenne ohjeet/ säännöt käytännön arkeen. Vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot sekä niiden kautta muodostuva tunneilmasto vaikuttaa ihmisten, tiimien ja kokonaisten organisaatioiden suorituskykyyn sekä sitoutumiseen.

Stressinhallinta

Stressinhallintavalmennuksemme perustuu aina tieteelliseen näyttöön rakentuviin menetelmiin. Olemme soveltaneet menetelmiä yritysmaailmaan sopivaksi omien kokemuksiemme ja Itä-Suomen Yliopiston työ- ja organisaatiopsykologian opintojen avulla. Kyseessä on stressin käsittelyn ja elämänhallinnan valmennus, jonka tarkoituksena on antaa työkaluja ajankäytön, sisäisen rytmin, fyysisten ja henkisten voimavarojen hallintaan, tekemään oikeita valintoja arjessa ja sitä kautta saavuttaa vaivattomammin huipputuloksia ja omia sekä tiimin tavoitteita.

Huipputiimi 

Mistä huipputiimi muodostuu ja miten tiimi pääsee huippusuorituksiin? Käymme esimerkkien ja teorian kautta huipputiimin anatomiaa läpi sekä laadimme yhdessä suunnitelman teidän tiiminne huippusuorituksien ja tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Paras suorituskyky koko päivän

Tarkoitus ei ole painaa kaasua 16 tuntia vuorokaudessa vaan optimoida henkisiä- ja fyysisiä energiatasoja ja voimavaroja, niin että meillä säilyy riittävä suorituskyky päivän aikana tavoittelemiimme aktiviteetteihin. Mitä se sitten tarkoittaa, on hyvin yksilöllistä. Ryhmävalmennuksessa pohdimme oman suorituskykymme optimoinnin lisäksi tiimin suorituskykyä sekä lisäämme ymmärrystä erilaisia tapoja kohtaan. Se mikä toimii toisella, ei toimi toisella.

RYHMÄVALMENNUS VOIDAAN TOTEUTTAA TEIDÄN TILOISSANNE TAI VERSOOMON  VALMENNUSTILOISSA TAMPEREEN AMURISSA. 

Tarjoamme aina kahvia/teetä ja virvoitusjuomia. Erikseen tilaamalla meiltä saa myös esimerkiksi aamiaistarjoilun, max 12 hlöä.

Laitetaan hyviä asioita tapahtumaan