VERSOOMON VALMENNUKSET ENNALTAEHKÄISEVÄT (TYÖ)UUPUMUSTA JA MAHDOLLISTAVAT TYÖNTEKIJÖIDEN TÄYDEN POTENTIAALIN NIIN TYÖSSÄ KUIN VAPAA-AJALLA

Versoomon valmennukset pyrkivät aina ennaltaehkäisemään sairaslomia vahvistamalla henkisiä ja fyysisiä voimavaroja jo ennen, kun elimistö ottaa varatankin käyttöön. Kyse on usein elämänmuutoksesta, ajattelutavan tai tapojen muutoksesta, joissa sitoutuminen on keskiössä. Emme tarjoa taikatemppuja, mutta lupaamme tuloksia pitkäjänteisen työn tuloksena.

 

TIIMIVALMENNUS

Tiimivalmennukseen kuuluu jokaisen tiimin jäsenen henkilökohtainen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja jaksamisen alkukartoitus eli energiatesti, joka voidaan suorittaa joko yksilönä tai tiiminä. Energiatestiin on helppo osallistua kuntotasosta riippumatta. Energiatesti antaa tärkeää tietoa terveydentilasta, suorituskyvystä ja energiatasosta. Energiatestin laskentamalli perustuu kansainväliseen tiedeaineistoon ja se on patentoitu ja palkittu hyvinvointianalyysi. 

Kartoituksen lisäksi valmennuspakettiin kuuluu kolme luentoa, joista ensimmäisessä käydään alkukartoituksen tuloksia läpi. Kahden seuraavan luennon aiheet liittyvät oman suorituskyvyn parantamiseen ja stressinhallintaan.

Testit ja luennot voidaan suorittaa Versoomon valmennustiloissa Amurissa tai teidän tiloissanne.

Tiimivalmennus sisältää:

  • Energiatesti: henkilökohtainen energiaindeksi
  • Luento 1/ energiatestin purku: tiimin energiaindeksi
  • Luento 2/ fyysisen kunnon/ energiaindeksin parantaminen
  • Luento 3/ stressinhallinta/ henkisen suorituskyvyn ja kapasiteetin kasvattaminen

Energiaindeksin maksimitulos on 16 tuntia, se aika, jonka vietämme vuorokaudessa valveilla. Minimitulos on neljä tuntia. Energiaindeksi lasketaan Energiatestin osatestien tuloksien perusteella. Keskiarvotuloksilla Energiaindeksiksi tulee noin kahdeksan tuntia. Energiaindeksin laskennassa painottuvat työkyvyn kannalta merkittävimmät tekijät. Jaksamiseen vaikuttavat eniten aerobinen kunto, verenpaine ja lihaskunto. Myös vyötärönympäryksen mittaustulosta painotetaan, koska vyötärölihavuuden on todettu olevan riskitekijä sydän- ja verisuonitaudeille sekä diabetekselle. Laskennassa huomioidaan myös työn fyysisyys, ikä ja sukupuoli.


Seuraava vaihe: Jatkuva valmennus ja säännöllinen seuranta

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme valmennusyhteistyötä, jossa olemme alkukartoituksen ja luentojen jälkeen työntekijöidenne käytettävissä säännöllisesti ja pidemmän aikaa. Henkilökohtaiset tapaamiset, yhteiset harjoitukset ja jokaisen elämäntilanteeseen ja aikatauluihin sopivan liikuntaohjelman rakentaminen ovat varsinkin alkuvaiheessa tärkeitä motivaation säilyttämiseksi.

Alkukartoitusta vastaavat testit kannattaa tehdä uudelleen noin 6kk päästä, jolloin tuloksia on jo mahdollista päästä yhdessä toteamaan.

Huolehditaan yhdessä teidän työntekijöistänne ja yrityksestänne! Ota yhteyttä, mietitään teille paras palvelukokonaisuus!

RYHMÄVALMENNUS

Versoomon ryhmävalmennus/ koulutus sisältää teoriaa sekä käytännön tekemistä kohti konkretiaa. Usein ulkopuolinen valmentaja osaa avata lukkoja tai huomioida asioita, joita ei ole helppo sisältäpäin huomata. Jo 1-2 tunnin yhteisellä valmennuksella on todettu olevan vaikutuksia työyhteisön asioiden kehittämiseen, edistämiseen tai korjaamiseen. Teen myös kolmen valmennuksen sarjoja, joissa voidaan ottaa syvällisemmin tai useampia aiheita. 

Valmennuksen aiheen voit valita esimerkiksi seuraavista:

Vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot

Hyvän tunneilmaston saavuttamiseksi työpaikalla on tärkeää, että jokaista työyhteisön jäsentä kunnioitetaan, ymmärretään ja arvostetaan. Vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot ovat jokaisen työyhteisön jäsenen vastuulla, ja jokainen pystyy omalta osaltaan vaikuttamaan hyvän tunneilmaston savuttamiseen. Valmennuksessa opimme työyhteisötaidoista ja luomme teidän yrityksellenne ohjeet/ säännöt käytännön arkeen. Vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot sekä niiden kautta muodostuva tunneilmasto vaikuttaa ihmisten, tiimien ja kokonaisten organisaatioiden suorituskykyyn sekä sitoutumiseen.

Stressinhallinta

Stressinhallintavalmennuksemme perustuu aina tieteelliseen näyttöön rakentuviin menetelmiin. Olemme soveltaneet menetelmiä yritysmaailmaan sopivaksi omien kokemuksiemme ja Itä-Suomen Yliopiston työ- ja organisaatiopsykologian opintojen avulla. Kyseessä on stressin käsittelyn ja elämänhallinnan valmennus, jonka tarkoituksena on antaa työkaluja ajankäytön, sisäisen rytmin, fyysisten ja henkisten voimavarojen hallintaan, tekemään oikeita valintoja arjessa ja sitä kautta saavuttaa vaivattomammin huipputuloksia ja omia sekä tiimin tavoitteita.

Huipputiimi 

Mistä huipputiimi muodostuu ja miten tiimi pääsee huippusuorituksiin? Käymme esimerkkien ja teorian kautta huipputiimin anatomiaa läpi sekä laadimme yhdessä suunnitelman teidän tiiminne huippusuorituksien ja tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Paras suorituskyky koko päivän

Tarkoitus ei ole painaa kaasua 16 tuntia vuorokaudessa vaan optimoida henkisiä- ja fyysisiä energiatasoja ja voimavaroja, niin että meillä säilyy riittävä suorituskyky päivän aikana tavoittelemiimme aktiviteetteihin. Mitä se sitten tarkoittaa, on hyvin yksilöllistä. Ryhmävalmennuksessa pohdimme oman suorituskykymme optimoinnin lisäksi tiimin suorituskykyä sekä lisäämme ymmärrystä erilaisia tapoja kohtaan. Se mikä toimii toisella, ei toimi toisella.

RYHMÄVALMENNUS VOIDAAN TOTEUTTAA TEIDÄN TILOISSANNE TAI VERSOOMON  VALMENNUSTILOISSA TAMPEREEN AMURISSA. 

Tarjoamme aina kahvia/teetä ja virvoitusjuomia. Erikseen tilaamalla meiltä saa myös esimerkiksi aamiaistarjoilun, max 12 hlöä.

Laitetaan hyviä asioita tapahtumaan