Tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen Versoomo Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 12.11.2023.

Rekisterinpitäjä

Versoomo Oy, 3370458-1
Sotkankatu 18
33230 Tampere
puh. 050 3061682
tuuli-kaisa.eskola@versoomo.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Rekisteriä koskeviin kysymyksiin vastaa rekisteriasioista vastaava henkilö Tuuli-Kaisa Eskola tuuli-kaisa.eskola@versoomo.fi

Rekisterin nimi

Versoomon asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoitus on palveluntarjoajan ja palvelun käyttäjän (asiakas) välinen asiakassuhteen hoitaminen ja hallinnointi sekä yrityksen liiketoiminnan analysointi, suunnittelu, kehittäminen ja markkinointi. Tietoja käytetään myös rekisterinpitäjän markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi.

Rekisterin sisältö

  • Asiakkaan yhteystiedot: Etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen nimi ja y-tunnus, yrityksen verkkosivut ja postiosoite
  • Laskutuksen yhteystiedot: verkkolaskutusosoite, tilaustiedot, sähköpostiosoite, yhteyshenkilö
  • Asiakkuuteen liittyviä muita tietoja: asiakasnumero, IP-osoite ja muut tekniset tiedot, sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, sekä muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot.
  • Markkinointikampanjoihin osallistumiseen ja uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot sekä suoramarkkinointikiellot
  • Sivuston analytiikan ja muiden evästeiden keräämät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta itseltään, sosiaalisen median palvelujen kautta, markkinointitoimenpiteiden yhteydessä sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Henkilötietoja ja yhteisöjen edustajia koskevia tietoja voidaan lisäksi kerätä yrityksiltä ja viranomaisilta, jotka tarjoavat henkilötietoja koskevia palveluja, yritysten verkkopalveluista, kaupparekisteristä tai muista julkisesti saatavilla olevista lähteistä.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, asiakaspalvelun kehittämiseksi tai markkinointitarkoituksiin. Valmennusten ja kehittämisprosessien aikana tehdyt muistiinpanot tuhotaan ko. prosessin päätyttyä ja täytetyt harjoituslomakkeet, valmennustehtävät ym. asiakasta hyödyttävä materiaali luovutetaan asiakkaalle.

Evästeet

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen, tietojen keräämiseen markkinointitarkoituksiin ja verkkosivustomme kehittämiseen. Tämän verkkosivuston kävijäseurantaan käytämme Google Analytics -ohjelmistoa. Google Analytics käyttää evästeitä, joiden avulla kerätään anonyymia tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä. Tällaista tietoa ei voida yhdistää yksittäistä henkilöä koskevaksi. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta. Google Analytics -seurannan voi estää täällä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Voit kytkeä evästetoiminnon pois päältä vieraillessasi sivustolla oman selaimesi asetuksista, mutta sivusto ei välttämättä toimi tällöin häiriöittä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolisille tahoille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Mikäli rekisterinpitäjä myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa, voidaan tietoja luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja, palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä, tietojen käytön rajoittamista tai tietojen poistamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjän sähköpostiin, tuuli-kaisa.eskola@versoomo.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Asiakkaalla on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.